UJI AMILUM SEBAGAI HASIL DARI PROSES FOTOSINTSIS

15 Oct 2018

UJI AMILUM SEBAGAI HASIL DARI PROSES FOTOSINTSIS

Kelas  : 8 A

Tempat : Ruang Lab. IPA

Senin, 15 Oktober 2018

Mata Pelajaran Biologi

Guru Mata Pelajaran : Ibu Ni Nyoman Septiani TS