OLIMPIADE OMEGA GAMATIKA YANG DIADAKAN OLEH UNIVERSITAS MATARAM MINGGU, 15 APRIL 2018

Pemenang : 1. JOYLIN PUTRI THEDJO KUSUMO KELAS : V a , 2.. SHERLYN LIVYA KELAS : V A, 3.FITRI HASAN WAU KELAS VIII B

PRESTASI YANG TELAH DICAPAI

DALAM OLIMPIADE OMEGA GAMATIKA

YANG DIADAKAN OLEH UNIVERSITAS  MATARAM

MINGGU, 15 APRIL 2018

  1. JOYLIN PUTRI THEDJO KUSUMO KELAS : V a

          MENDAPAT JUARA II

  1. SHERLYN LIVYA KELAS : V A

          MENDAPAT JUARA III

3. FITRI HASAN WAU KELAS VIII B

    MENDAPAT JUARA III