SOUTH ASEAN MATHEMATICAL OLYMPIAD (SEAMO) , ASIAN SCINCE AND MATHEMATIC OLYMPIAD (ASMO)

Pemenang : KYLE NATHAN YAHYA KELAS IX B

1. MEDALI SILVER AWARD SEAMO JANUARI 2018

2. MEDALI SILVER AWARD ASMO JANUARI 2018